ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลาเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 06.00 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่คุณณัชธัญนพ สุขใส โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 5719,20 หรือ 086-7405823 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
เวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลนำขบวนไปรับคณะนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่หน้าอาคารไทยบุรี
เวลา 06.00 น. ปล่อยขบวนจักรยานไปตามเส้นทางรอบเทศบาลตำบลท่าศาลา
 
โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารว่างหลังจากเสร็จกิจกรรม

TOP