WU-Campus-Tour

ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับคุณสมเกียรติ ปรีชา ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP