ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความชื่นชมแม่บ้านพบกระเป๋าเงิน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 นางปราณี ติมิฬาร์ แม่บ้านทำความสะอาดประจำโรงอาหาร 1 (อาคารกิจกรรมนักศึกษา) พบกระเป๋าเงินและทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 10,000 บาท ของนางเรวดี บ้างวรกุล ผู้ปกครองที่มาส่งนักศึกษาเข้าหอพัก และนำมามอบให้กองอำนวยการโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองนักศึกษา
 
ส่วนกิจการนักศึกษาจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

TOP