ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา พระสมณโคตมะ" ทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำรายการวิทยุโทรทัศน์ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา พระสมณโคตมะ" เนื่องในปีพุทธชันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยได้ถ่ายทำรายการไว้เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ประเทศอินเดีย โดยได้เผยแพร่ทาง WU TV ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓ ตอน คือ ประสูติลุมพินี ตรัสรู้ ที่พุทธคยา และปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(สารนาท) ส่วนตอนปรินิพพาน และคงคามหานทีจะได้ทยอยออกเผยแพร่ภาพต่อไปตามลำดับ
 
ผู้สนใจสามารถรับชมโดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.wu.ac.th คลิกที่เมนู "ข่าว" และคลิกทางด้านขวาหัวข้อ "สื่อประชาสัมพันธ์" รายการโทรทัศน์วลัยลักษณ์สู่สังคม
 
ทั้งนี้ ทางอาศรมวัฒนธรรรมฯ ได้ดำเนินการประสานเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สทท.11 และช่องดาวเทียมอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

TOP