ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี“ประดู่เกมส์” มุ่งเสริมสร้างสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา ที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มุ่งเสริมสร้างสปิริตนักฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างประสิทธิภาพในการเล่าเรียน ห่างไกลยาเสพติด โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันนักศึกษาและเยาวชน มักจะมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมากับอบายมุข ทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

“ขอให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา” รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ กล่าว

ด้านนายยุทธพงศ์ ศรีประสม ประธานการจัดการแข่งขันกีฬาสี  กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคี รวมไปถึงได้รู้จักการวางแผนในการทำงาน

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มาในรูปแบบ “บูรพกษัตริย์” มีการตกแต่งพาเหรดอย่างสวยงาม ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของนักศึกษาทุกคณะสี ซึ่งมีทั้งหมด 6 คณะสี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีน้ำเงิน และสีขาว มีการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เปตอง กรีฑา รวมทั้งการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP