ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2555 (สัญจรสู่ภูเก็ต)