นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติและ Cultural Show ณ มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี