ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติและ Cultural Show ณ มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี


 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภายใต้การนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา ประธานหลักสูตรฯและคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติและ Cultural Show ณ สถาบันเอเชีย-แอฟริกาแห่งมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ณ เมืองฮัมบวร์ก ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงาน ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งสองประเทศในการเข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ตลอดช่วงเวลา ๑๕๐ ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยและประเทศเยอรมันที่ได้รับ-ส่ง อิทธิพลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ยังจะสะท้อนถึง ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยและเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปัจจุบันนี้ดำเนินอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเยอรมัน โดยได้รับการร่วมมือจากนักวิชาการไทย
 
โดย การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “วันวัฒนธรรมไทย ปีค.ศ. ๒๐๑๒” ณ เมือง ฮัมบวร์กด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่คีตนาฏกรรม-ละครดึกดำบรรพ์-หลังสมัยใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับการจัดงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายเอกชัย นุ่มสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นนักแสดงหลัก ซึ่งได้แสดงความสามารถด้านรำโนราซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้ได้อย่างน่าประทับใจ สร้างความสนใจให้กับผู้ชมในงานเป็นอย่างมาก
 
การไปจัดแสดงทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าได้รับการต้อนรับและได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์กเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการเผยแพร่การแสดงในเวบไซด์ของสถาบันเอเชีย-แอฟริกาแห่งมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ด้วย
http://www.thaiistik-gesellschaft.de/archive/TT2012/thaitag2012_program.html

สำหรับหัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีดังนี้
1.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชีย-แอฟริกาแห่งมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก บรรยายพิเศษในหัวข้อ The Influence of German Thinkers on Social and Political Movements in Thailand
2. นายเฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “The Role of ASEAN in Conflict Resolution: A Case Study of the Conflict between Thailand and Cambodia over the Area Surrounding the Preah Vihear Temple”
3. นางสาวทวีลักษณ์ พลราชม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ " In Between-Space: The Identity of Three Generations of Patani Malay Muslims Women in Modern Education System”
4. นาสาวกณิศ ศรีเปารยะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Ritual Performance, Cosmology and Identity of the Balinese: A Study of the Barong”
5. นางสาวชุติมา สีดาเสถียร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “An Ethnography of the Rohingya in the Thai Asian Socio-Political and Cultural Context”

 ประมวลภาพ

TOP