ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์