ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ สัญจรที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2562 ที่มาสัญจรที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันดังกล่าวยังมี การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ณ ห้องประชุมอาคารรวม 301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ประมวลภาพ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ สัญจรที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP