ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

งานวิจัยของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกอากาศในรายการสถานีสีเขียว

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และทีมนักวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ในระบบนิเวศปะการัง ณ อ่าวขอนแค เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปะการังในระยะยาว โดยได้ติดตั้งกล้องวิดีโอใต้น้ำและจัดทำระบบส่งข้อมูลวิดีโอแสดงผ่านเว็บเพจแบบ Real Time พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความลึก ความเค็ม อุณหภูมิ (CTD)
 
ผู้สนใจสามารถติดตามงานวิจัยของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้ในรายการ "สถานีสีเขียว" ตอน "ปะการังฟอกขาวฟื้นแล้ว" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.05 น. ทางสถานี Thai PBS และ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 01.00 น.

TOP