ข่าวการศึกษา

Study Abroad Program ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม

บรรยากาศการใช้ชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ระหว่างการไปเข้าร่วม Study Abroad Program ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม ของนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=nf_etkxrAkA


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=nf_etkxrAkA

TOP