ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ '๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ '๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังปาฐกถา "สตรีในวรรณคดีและสังคมไทย"
โดย...ธนธัช กองทอง (ภิญโญ กองทอง กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ สาขาต่างๆ ผู้อยู่เบื้องหลังบทละครกันตนา และนักเขียนนวนิยาย)
เวลา ๑๐.๔๐ น. ฟังเสวนาเรื่อง "สตรีที่ข้าพเจ้ารู้จัก"
โดย...จเด็จ กำจรเดช (รางวัลซีไรต์วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๔)
พรชัย โชติวรรณ (ไข่นุ้ย นักจัดรายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์)
บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง (หนังน้องเดียว)
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการนำเสนอเรื่อง "สมเด็จพระนางมัทรีสตรีที่สมบูรณ์แบบ"
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ
เวลา ๑๔.๓๐ น. ฟังเสวนาประสาศิลปิน "สตรีที่เป็นแม่"
โดย....ศุภกร วงค์เมฆ (ตุด นาคอน)
อาจารย์ทวี พลายด้วง
ไทย ลากูน
อาจารย์สมใจ สมคิด ดำเนินรายการ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมชุดการแสดง "สตรีผู้เป็นแม่" โดย ตุด นาคอน (ศุภกร วงค์เมฆ) และ วงดนตรีไทย ลากูน

 


TOP