ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "รวมใจน้องพี่ สืบสานประเพณีสงกรานต์" เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โถงอาคารวิชาการ 2 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ และ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยวันสงกรานต์ ภายในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยประมวลภาพ

TOP