ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในฮ่องกงศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Professor Peter Yuen, Dean of College of Professional and Continuing Education Limited (CPCE), Polytechnic University of Hong Kong ประเทศจีน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ CPCE, Polytechnic University of Hong Kong โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรของทั้ง2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

การลงนามในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทางวิชาการและความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 สถาบัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและช่วยประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยของแต่ละฝ่าย การร่วมกันเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนวิจัย รวมถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันด้วย โดยบันทึกความร่วมมือมี ระยะเวลา 5 ปี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์กิจการนานาชาติ

TOP