เชิญชวน "ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕"