ข่าวทั่วไป

เชิญชวน "ประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๗-๙กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดเวทีพิสูจน์ความสามารถของเด็กใต้ ที่รักในท่วงทำนองเพลงไทย

การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ประเภท ก. วงดนตรีไทยของโรงเรียน/สถาบัน ที่เคยเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภท ข. วงดนตรีไทยของโรงเรียน/สถาบัน ที่ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมทุนสนับสนุนการพัฒนาวงดนตรีไทย โรงเรียน/สถาบันละ 5,000 บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร. (๐๗๕) ๖๗๒๔๗๕-๑๐ Website: http://cultural.wu.ac.th/


TOP