ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์รับเกียรติบัตรเครือข่ายการพัฒนานักวิจัย วช.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” หน่วยงานเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP