ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิชาการอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในงาน PGR Conference 2019อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ในงาน The Postgraduate Researcher (PGR) Conference 2019 ณ University of Huddersfield ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “Politeness Strategies in Thai and English Academic Book Reviews” ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการว่า มีความเหมาะสมลงตัว น่าสนใจทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการนำเสนอข้อมูล จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ 1 จากผลงานระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกสาขาวิชา รวม 28 ชิ้นงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://twitter.com/HudPGRConf/status/1118169288676978689?s=19

TOP