ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”

ม.วลัยลักษณ์ จัด "กิจกรรมกินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแตงโมแก่เกษตรกร พร้อมปลูกสละต้นแรก บนพื้นที่ 130 ไร่

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ว่า กิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์” ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการ “การสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน” เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกพืชอายุสั้น แซมหรือเสริมพืชหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นและเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยจำหน่ายผลผลิตแตงโม ให้ถึงมือผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

ในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ จำนวน 130 ไร่ โดยเริ่มปลูกเมื่อประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อประมาณวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการกินแตงโมที่ปลอดภัย และในส่วนของโครงการปลูกพืชระยะสั้น ในอนาคตมหาวิทยาลัยยังมีโครงการ ที่จะเชิญชวนลูกหลานของชาวชุมชนมาร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตั้งใจอยากให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย และจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมากขึ้น โดยที่ดินผืนนี้เดิมทีจะให้เป็นพื้นที่ปลูกสละพันธ์สุมาลี คาดว่าในอนาคต 3-4 ปี ข้างหน้า พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมสวนผลไม้ รับซื้อผลผลิตได้จากศูนย์ Smart Farm โดยตรง ซึ่งขณะนี้มีไม้ผลที่ปลูกไปแล้ว กว่า10 ชนิด เช่น มะพร้าวน้ำหอม ขนุนพันธ์ทองประเสริฐ ทุเรียน ฝรั่งกิมจู และอื่นๆ อีกหลายชนิด คาดว่า ภายในปี 2562 จะสามารถปลูกไม้ผลได้ประมาณพันกว่าไร่ แบ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอม 150 ไร่ มังคุด 180 ไร่ ทุเรียน 270 ไร่ ขนุนทองประเสริฐ 270 กว่าไร่และยังมีพื้นที่ๆเตรียมจะปลูกในที่ 2563 อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในศูนย์ Smart Farm ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ร่วมก่อสร้างโรงเรือนและโรงเรือนเลี้ยงสุกรอีก 650 ตัว เพราะฉะนั้นต่อไปศูนย์ Smart Farm ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัย ทำการปลูกพืชไม้ผล รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งวิจัยของอาจารย์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาและการอบรมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

กิจกรรมกินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้กินแตงโมฟรี สดจากไร่ รสชาติหวานอร่อยแล้ว ยังมีการจำหน่ายแตงโมในราคาถูก เพียงกิโลกรัมละ 7 บาท กิจกรรมการแข่งขันกินแตงโมและการแข่งโยนแตงโม อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชาวบ้านจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี นำนายอำเภอท่าศาลาและคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกสละต้นแรกของแต่ละแปลงรวมพื้นที่ปลูกสวนสละพันธ์สุมาลี จำนวน 130 ไร่ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว

ภาพ : ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP