ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เพื่อรับพระราชทานผ้าพระบฎ วิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ซึ่งมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ กำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรับพระราชทานผ้าพระบฎ วิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

TOP