ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เพื่อรับพระราชทานผ้าพระบฎ วิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ