ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมงาน "๘๐ ปี สวนโมกข์ ล้ออายุ ๑๐๖ ปี พุทธทาส"


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมบันทึกภาพกิจกรรม "๘๐ ปี สวนโมกข์ ล้ออายุ ๑๐๖ ปี พุทธทาส" เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง http://www.bia.or.th/tv ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีกิจกรรมสวนโมกข์เสวนา หัวข้อ "๘๐ ปี สวนโมกข์ ควรคิดอ่านทำอะไรกันบ้าง?" กับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ ผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้พุทธทาส และวิพุธ สันติวณิช ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินตามรอยท่านพุทธทาส โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้เล่าประวัติความเป็นมาและผู้นำชมสถานที่ที่สำคัญในสวนโมกข์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาในช่วงค่ำ ภายใต้หัวข้อ "เสวนา ๘๐ ปี สวนโมกข์ : ใครกำลังทำอะไรที่ไหนและอย่างไรบ้าง" โดย คณะศิษยานุศิษย์และธรรมภาคี มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกันฉันกัลยาณมิตร

ประมวลภาพ


TOP