ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

อาจารย์และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์

TOP