ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 50 คน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ และฟาร์มมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น.

TOP