ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล.เจ๋ง คว้ารางวัลระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555

นายภัทรวุฒิ ทวี นักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค 2/2555 ณ บริษัท ดีบัซส์ จำกัด โดยได้นำโครงงาน "การออกแบบตัวละครในเกมอสุรา" เข้าร่วมประกวดโครงงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ และได้รับการตัดสินจากคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกและตัดสิน งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 ให้ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะเข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ อาคารแชลเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เวลา 14.30 น.
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 และร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ อาคารแชลเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนร่วมงาน http://support.thaicyberu.go.th/cooped2012/

TOP