นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล.เจ๋ง คว้ารางวัลระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555