ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ