ข่าวเด่น

บริษัททักษิณปาล์มและกรุงไทย อาหารสัตว์ มอบเงินสนับสนุนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัททักษิณปาล์ม (2551) จำกัด และคุณประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทกรุงไทย อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์
 
โอกาสเดียวกันนี้ คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา คุณประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ และศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและคุณสมบัติบัณฑิตทางการเกษตรสู่อาชีพและประชาคมอาเซียน” โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 100 คน นอกจากนี้วิทยากรทั้ง 3 ท่านยังร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์วลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน “ความพร้อมของบัณฑิตทางด้านการเกษตรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช” และร่วมปลูกต้นจำปาทอง จำนวน 300 ต้น บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP