ข่าวเด่น

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของ ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช และม.ราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วม
 
ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คม ชัด ลึก และข่าวสด ได้เผยแพร่การประชุมในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
 
 
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
  
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
 
หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

TOP