ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหาร Newcastle Universityเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Professor Dr. Robin Humphrey (National Teaching Fellow 2011) และ Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, มหาวิทยาลัย Newcastle University สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตร Postgraduate Certificate (PG) ในสาขา Social Science Research Methods ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนทางไกลแบบ online (Distance Learning) ที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้ โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก (Accredited) Research Training by the Economic and Social Research Council สหราชอาณาจักรมากกว่า 10 ปี ก่อตั้ง ในปี 2552 มีนักศึกษามากกว่า 450 คน จาก 65 ประเทศ ทั่วโลก

ประมวลภาพ

TOP