ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ทาง สทท.11 ทั่วประเทศ

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านชมรายการโทรทัศน์ "รอบภูมิภาค" ตอน วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 15.05-15.30 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11 ทั่วประเทศ)

TOP