ข่าวทั่วไป

กำหนดการ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า "เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม- ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

กำหนดการ


TOP