ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 "นครสุขภาวะ ท่าศาลาน่าอยู่" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 โดยมีการเดินรณรงค์ประชาชนงดเหล้า งดบุหรี่ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตอำเภอท่าศาลา และเข้าสู่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ตามโครงการ "นครสุขภาวะ ท่าศาลาน่าอยู่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ได้ทำพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่
 
สำหรับการจัดกิจรรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หันมางดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่อย่างจริงจัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ประมวลภาพ

TOP