ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น"