ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007 (ขั้นสูง)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007 (ขั้นสูง) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องอบรม 1 อาคารคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการเพิ่มทักษะในขั้นสูงขึ้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆเพิ่มเติม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป
 
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 075-673510, 075-673532 หรือ 083-1821619 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดตารางฝึกอบรม

TOP