ข่าวการศึกษา

กำหนดการยื่นใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)2555

ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ยื่นใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://dsa.wu.ac.th/document/กำหนดการยื่นใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงิน%20กยศ.%202555.doc

TOP