ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยแผนกสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเริ่มจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2562 ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 18.00 น.นำเต้นโดยคณะวิทยากรจากชมรมแอโรบิคมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สอบถามเพิ่มเติม แผนกสร้างเสริมสุขภาพ โทร 075-673061

TOP