อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน