ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาจารย์ราซัค (นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ผู้ประสานสาขาฯและอาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนฯ แก่นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กทม. ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

TOP