ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการ ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการขอต่อทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง บัดนี้ ได้ดำเนินการต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 1936 ให้บริการที่ปรึกษาสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยทะเบียนนี้จะมีอายุ 2 ปี
 
ทั้งนี้ หน่วยงานใดต้องการหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการที่ปรึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/cas-20120606-100152-1o1uf.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทร. 3509

TOP