ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมระบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแบบวิศวกรรมระบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Auto CAD 2007 ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาต่อยอดการเขียนแบบจากระบบ 2 มิติ เข้าสู่ทักษะที่สูงกว่า สามารถเพิ่มลักษณะงานได้หลายหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องอบรม 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 075-673510, 075-673532 หรือ 083-1821619 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดตารางฝึกอบรม

TOP