ข่าวการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมประกอบด้วย คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร พบนักศึกษาใหม่ กิจกรรมจับบัดดี้และเกมสานสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์อนุชสรา เรืองมาก ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ กล่าวทักทายน้องๆ และพูดสร้างแรงบรรดาลใจให้กับรุ่นน้อง ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิถุนายน 2562 มีการแสดงต่างๆ จากรุ่นพี่ และแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐานสานสัมพันธ์ และมอบของที่ระลึก

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรต่างๆ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.picz.in.th/album/2562.zQy2R

TOP