WU-Campus-Tour

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)​ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม

TOP