ข่าวสุขภาพและกีฬา

รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21

ชมรมวอลเลย์บอล ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล สมัครเข้าร่วมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมฝึกซ้อมและเข้าร่วม IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดการแข่งขันประเภททีมหญิง

นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา ส่วนสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 3723 , 08-6594-0895 หรือ นายกิตติธัช ฟุ้งเหียน โทร. 08-1691-2696

TOP