สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)จัดกิจกรรมที่รร.สตรีปากพนัง