ข่าวทั่วไป

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)จัดกิจกรรมที่รร.สตรีปากพนัง
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพ ภายใต้โครงการอาศรมยาสัญจร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 240 คน และในโอกาสนี้ยังได้จัดกิจกรรมดูแลยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยบาลประจำโรงเรียนภายใต้โครงการตู้ยาเพื่อน้องอีกด้วย เพื่อให้น้องๆได้มียาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพไว้ใช้ในยามจำเป็นโดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ภญ.พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์ และ อ.ภญ.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

ประมวลภาพ
ตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 1 ณ รร.สตรีปากพนัง
อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 6 ณ รร.สตรีปากพนัง

TOP