ข่าวทั่วไป

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อวันี่ที่ 31 พฤษภาคม 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ทั้งแบบใช้ยาและแบบพฤติกรรมบำบัดแก่ผู้ที่สนใจร่วมกับคลินิกฟ้าใสของโรงพยาบาลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ

TOP