สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก