ข่าวเด่น

ปิดฉากอย่างอบอุ่น สุดประทับใจ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3ปิดฉากลงไปแล้วด้วยความอบอุ่นและประทับใจ สำหรับการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษาต่างชาติ 26 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานคร

โดยในพิธีปิดค่ายฯ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ ภายใต้การแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน ภายใต้ชุด “Cultures Without Borders”โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การเป็น Camper เมื่อ 60 ปี ที่แล้วว่า ค่ายนานาชาติจะเป็นประสบการณ์สำคัญและจะเปลี่ยนชีวิตของ Camper โดยได้ริเริ่มการทำค่ายอาสาสมัครในประเทศไทยเป็นคนแรก ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 200 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามขอให้การกล่าวคำลาในคืนนี้คือคำสัญญาที่เราจะพบกันใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อความหนึ่งในพิธีปิดที่มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ "Distance doesn’t matter since friendship knows no barriers nor frontiers" เพราะค่ายวัฒนธรรมนานาชาติได้ทำให้เกิดมิตรภาพขึ้นแล้ว ดังนั้นระยะทางอันยาวไกลมิใช่อุปสรรคที่พวกเราจะพบเจอกันอีก ขอให้ทุกคนเก็บความรู้สึกและความทรงจำดีๆ เอาไว้ ทำให้มิตรภาพเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกคนโชคดี และเดินทางกลับปลอดภัยด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,130 คน จาก 491 มหาวิทยาลัย จาก 58 ประเทศทั่วโลก ซึ่งขอชื่นชมกับผู้เข้าร่วมค่าย 200 คนจาก 26 ประเทศที่รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ระยะเวลา 8 วันอาจจะดูเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เชื่อว่าเป็นเวลาที่ทรงคุณค่าที่ชาวค่ายแต่ละคนได้รับประสบการณ์ มองโลกได้อย่างกว้าง ลึกซึ้งและเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น เกิดความประทับใจ และสร้างมิตรภาพกับเพื่อนจากประเทศได้เป็นอย่างดี

“ขอขอบคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ฉัตรทวีกิจคอร์เปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวทั้งนี้ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทย การรำไทย ดนตรีไทย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเยี่ยมชมหมู่บ้านคีรีวง อ. ลานสกา และชายหาดทรายขาวน้ำทะเลฟ้าใส อ. สิชล เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงชมการแสดงโขน ซึ่งอนุเคราะห์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และในพิธีปิดค่ายฯ เยาวชนจะร่วมกันแสดงชุด “Cultures without Borders” ซึ่งจะเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP