ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท จ.วินิต จำกัด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของ คุณจิมมี่ ชวาลา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.มงคล ธีระนานนท์ กรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น จากคุณวินัย ประเสริฐ เจ้าของ บริษัท จ.วินิต จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ

TOP