ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมออกกำลังกาย "วลัยลักษณ์ แชลเลนจ์เดย์ 80 พรรษา มหาราชินี 2555

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย "วลัยลักษณ์ แชลเลนจ์เดย์ 80 พรรษา มหาราชินี 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ลานเพลินตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.30 น. กิจกรรมประกอบด้วย เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กม./เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ/วางพานพุ่มถวายพระพร /จุดเทียนถวายพระพร สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718-9 โทรสาร 5720 คุณนันทพงศ์ หมิแหละหมัน

TOP