ขอเชิญเข้าร่วมออกกำลังกาย "วลัยลักษณ์ แชลเลนจ์เดย์ 80 พรรษา มหาราชินี 2555