ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "New Revolution of HR-CS AAS"