ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "New Revolution of HR-CS AAS"

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนาในหัวข้อ "New Revolution of HR-CS AAS" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Analytik Jena AG เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์โลหะหนัก โดยการประยุกต์ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบใหม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ 67 ธาตุ พร้อมกันจากการดูดสารละลายตัวอย่างเพียงครั้งเดียว และเทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์โลหะหนัก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ นักวิชาการและผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cse.wu.ac.th และแฟกซ์ไปที่ 075-673242 หรือ E-mail : bpeerada@wu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิกุล พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์ 075-673225

TOP