ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี! สำหรับสมาชิก กบข.กับโครงการ "ออมเพิ่มเสริมความรู้เพื่อสมาชิก กบข."

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดอบรมให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. เพื่อเสริมความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพการทำงานฉบับมือโปรด้วย Microsoft Office" ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18,19,25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555)
2. หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการยุคใหม่" ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8,9,15,16 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555)
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ที่สนใจสมัครได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการอบรมใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 30 ท่าน เท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP