อบรมฟรี! สำหรับสมาชิก กบข.กับโครงการ "ออมเพิ่มเสริมความรู้เพื่อสมาชิก กบข."