ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียนเป็นหนึ่ง" ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 55