ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์อาเซียนเป็นหนึ่ง" ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 55

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียนเป็นหนึ่ง" ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ชมนิทรรศการของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
เวลา 14.00 น. ชมภาพยนตร์ เรื่อง ความฝันและหยาดน้ำตา (สิงคโปร์)

วันที่ 12 มิถุนายน 2555
เวลา 13.30 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาร่วมสมัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้:การเมืองในมาเลเซีย และพม่า
เวลา 14.00 น. ชมภาพยนตร์ เรื่อง พันธุ์ดิบ (มาเลเซีย)

วันที่ 13 มิถุนายน 2555
เวลา 13.30 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการงานกลาง ชมการสาธิตการประกอบอาหารประจำชาติของกลุ่มประเทศในอาเซียน
เวลา 13.30 น. เพลงบรรเลง จากนักร้อง ประสานเสียง จาก WU BAND
เวลา 14.00 น. ชมภาพยนตร์ เรื่อง เลือดรักชาติเข้มข้น (อินโดนีเซีย) และชมแฟชั่นโชว์จากประเทศต่างๆ ของอาเซียน
เวลา 15.00 น. เพลงจากนักร้องประสานเสียงจาก WU BAND

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 มีการจัดฉายภาพยนตร์อาเซียนทุกวัน วันละรอบ เริ่มเวลา 14.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP