ค่ายเยาวชนรักโบราณสถานฯ เต็มไปด้วยความรู้และความสุขเบิกบานท่ามกลางสายฝนกระหน่ำที่จังหวัดภูเก็ต