ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมประเพณีวิสาขบูชาที่นครศรีธรรมราชเนื่องในวาระ “วิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้” จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
ในวันที่ ๒ มิถุนายน นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ ๑๒,๖๐๐ รูป ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และในวันที่ ๔ มิถุนายน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีร่วมแห่ผ้าพระบฎ พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิเช่น ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผศ.น.อ.(ญ)ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร ผศ.ดร.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล และ ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง เป็นต้น
 
โอกาสนี้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมเป็นพิธีกรในการแห่ผ้าพระบฏ พระราชทานฯ ณ สนามหน้าเมืองและวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีนำผ้าพระบฏบูชาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP