มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมประเพณีวิสาขบูชาที่นครศรีธรรมราช